Fundusze Europejskie

TYTUŁ PROJEKTU: „Internacjonalizacja oferty maszyn i urządzeń dla przetwórstwa mięsnego”

 

Ekomex-Pilśniak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. realizuje projekt pt. „Internacjonalizacja oferty maszyn i urządzeń dla przetwórstwa mięsnego”

 

Projekt jest realizowany w ramach dofinansowania dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania 3.5. Umiędzynarodowienie gospodarki regionu dla poddziałania: 3.5.3. Internacjonalizacja MŚP.

Numer umowy o dofinansowanie Projektu: UDA-RPSL.03.05.03-24-0329/19-00

Data zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu: 05.03.2020 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

 

Celem projektu jest zaprezentowanie oferty poprzez udział w imprezach targowych.

Planowanym efektem jest umiędzynarodowienie oferty maszyn i urządzeń dla przetwórstwa mięsnego oraz zwiększenie eksportu tychże maszyn i urządzeń.

Wartość projektu: 394 824,00 zł

Wartość dofinansowania: 175 695,22 zł

 

Instytucja Pośrednicząca: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

https://www.scp-slask.pl/

 

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych instytucji:

Unia Europejska - www.europa.eu

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - www.mir.gov.pl

 

KONTAKT

Ul. Częstochowska 49A

42-140 Panki

Tel. +48 34 317 94 80

Kom. +48 600 094 417

ekomex@ekomex.com.pl